ชื่อไทย : รองเท้านารีดอยตุง
ชื่อท้องถิ่น : รองเท้านางงาม(เชียงราย)
ชื่อสามัญ : The Charlesworth Paphiopedilum
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paphiopedilum charlesworthii (Rolfe) Pfitzer
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
เจริญเป็นกลุ่ม มีพุ่มใบขนาด 20 – 25 เซนติเมตร
ใบ :
รูปแถบ กว้าง 2.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 15 - 20 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน โคนกาบใบมีจุดสีม่วงเข้ม
ดอก :
ดอกเดี่ยว ก้านดอกตั้งตรงสีม่วงแดง ยาว 10 – 12 เซนติเมตร และมีขนสั้นๆปกคลุม เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 7 – 9 เซนติเมตร กลีบนอกบนมีสีชมพูเป็นมัน โคนกลีบสีม่วงเข้ม และเส้นร่างแหสีม่วงกระจายทั่ว กลีบดอกงุ้มมาด้านหน้า ขอบกลีบย่นเล็กน้อย มีสีเหลืองอมสีน้ำตาล และเส้นร่างแหสีน้ำตาลหนาแน่น กระเป๋าสีเหลืองอมน้ำตาลเป็นมัน และมีเส้นร่างแหสีน้ำตาล โล่สีขาวเป็นมัน รูปทรงเป็นรูปหัวใจกลับขนาด 0.8 – 1 เซนติเมตร กึ่งกลางมีติ่งสีเหลืองด้านล่างหยักและมีติ่งแหลมเล็กน้อย 
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิงหาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : กันยายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :
นิเวศวิทยา       เจริญเติบโตได้ดีในที่มีร่มเงาตามซอกหินปูน ระดับความสูง 1200-1600 เมตร
 ถิ่นกำเนิด       ……………………………………………
 การกระจายพันธุ์        ตามชายแดนไทย-เมียนมาร์ ทางภาคเหนือ
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ควรปลูกในโรงเรือนที่มีการพรางแสง ถ้าจะให้ดีควรมีหลังคากันฝน อากาศถ่ายเทได้สะดวก รดน้ำสม่ำเสมอ ปลูกในกระถางพลาสติก หรือกระถางดินเผา วัสดุปลูกที่ควรระบายน้ำได้ดี เก็บความชื้นได้ดี ทนทาน ที่นิยมใช้ได้แก่ โฟม อิฐทุบ ถ่านเกล็ด หินภูเขาไฟ ใบทองหลาง ใบก้ามปูผุ รดน้ำวันละครั้งในตอนเช้า ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และแยกหน่อ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวนภายในและภายนอกอาคาร
แหล่งอ้างอิง : http://slipperorchids.info/paphdatasheets/paphiopedilum/charlesworthii/index.html http://web3.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Paphiopedilum0charlesworthii0(Rolfe) [๑] สันติ  วัฒฐานะ และคณะ. ๒๕๕๑. สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กล้วยไม้       ไทย 2. หจก. วนิดาการพิมพ์, เชียงใหม่. [๒] อุไร จิรมงคลการ. ๒๕๕๑. กล้วยไม้รองเท้านารี. พิมพ์ครั้งที่ ๖. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554